1. uppslagsbok

  uppslagsbok, eller lexikon, är en bok som det är meningen att man snabbt ska få fram kunskap eller information ur.
 2. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.

 3. uppvärmning

  uppvärmning av bostäder och andra hus har förändrats mycket bara under 1900-talet.
 4. uppsägning

  uppsägning är att tvingas sluta en anställning eller själv begära att få sluta.
 5. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 6. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 7. kol

  kol är ett grundämne som är mycket viktigt för oss.

 8. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 9. nationalism

  nationalism är idén att ett folk, det vill säga människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land.
 10. uppbrott

  uppbrott är något som inträffar när man lämnar en plats, och då ofta hastigt.