1. upphovsrättslagen

  upphovsrättslagen är det vardagliga namnet på lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
 2. upplösning

  upplösning är inom fototekniken ett mått på hur mycket detaljer man kan se i en bild.
 3. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 4. nedbrytare

  nedbrytare är svampar, bakterier och smådjur som lever av döda växter och djur.
 5. producent

  producent är en organism som kan bygga upp näringsämnen.

 6. departement

  departement är i Sverige olika avdelningar som lyder under regeringen, till exempel Utrikesdepartementet.

 7. planekonomi

  planekonomi är ett ekonomiskt system.

 8. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 9. talibaner

  talibaner är anhängare till en militär och religiös rörelse i Afghanistan och Pakistan.
 10. kemisk förening

  kemisk förening är en sammansättning av atomer från två eller flera grundämnen.