1. enzymer

  enzymer är proteiner som hjälper till när kemiska reaktioner ska ske i kroppen.

 2. ädelgasstruktur

  ädelgasstruktur innebär att en atom har fullt yttersta elektronskal.

 3. organsystem

  organsystem är flera organ i kroppen som samarbetar.
 4. jon

  jon är en elektriskt laddad partikel som bildas när en atom eller grupp av atomer avger eller tar upp elektroner.
 5. kemisk reaktion

  kemisk reaktion kallas det som händer när kemiska ämnen övergår till nya ämnen.
 6. klorofyll

  klorofyll är det ämne som ger växterna deras gröna färg.
 7. dinosaurier

  dinosaurier är en grupp kräldjur som levde för cirka 230–66 miljoner år sedan.
 8. proteiner

  proteiner är stora molekyler som är av avgörande betydelse för allt liv.

 9. liv

  liv är en egenskap som levande organismer har.
 10. Saturnus

  Saturnus är en av de yttre planeterna i vårt solsystem.