1. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.

 2. flygindustri

  flygindustri, flygplansindustri, del av transportmedelsindustrin med tillverkning, reparation och tillsyn av flygplan och flygplansmotorer.
 3. Israel–Palestina-frågan

  Israel–Palestina-frågan, konflikten mellan staten Israel och dess judiska befolkningsmajoritet å ena sidan och de palestinska araberna å den andra.

 4. Gallipoli

  Gallipoli, turkiska Gelibolu, halvö mellan Dardanellerna och Sarosbukten i den europeiska delen av Turkiet, bestående av ett bergslandskap med upp till 400 m höga toppar och mellanliggande jordbruksbygder.
 5. dokumentärfilm

  dokumentärfilm, genrebenämning på filmer som avser att på ett autentiskt sätt fånga och dokumentera verkligheten, även om gränserna till spelfilm och experimentfilm är otydliga.

 6. Malaysia

  Malaysia, stat i Sydöstasien.