1. upprusta

  upp`rusta verb ~de ~t ORDLED: upp--rust-ar SUBST.: upprustande, upprustning
  Svensk ordbok
 2. resolution

  resolution [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: re-sol-ut-ion-en
  Svensk ordbok
 3. åkare

  å`kare subst. ~n äv. åkarn, plur. ~, best. plur. åkarna ORDLED: åk-ar-en
  Svensk ordbok
 4. rustning

  rus`tning subst. ~en ~ar ORDLED: rust-ning-en
  Svensk ordbok