1. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.

 2. Jarl Hjalmarson

  Hjalmarson, Jarl, född 15 juni 1904, död 26 november 1993, politiker, ordförande i Högerpartiet 1950–61, riksdagsman 1947–61 (andra kammaren); son till Harald Hjalmarson.
 3. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 4. Arvid Lindman

  Lindman, Arvid, född 19 september 1862, död 9 december 1936, industriledare och politiker (höger), statsminister 1906–11 och 1928–30.
 5. Volvo Trucks

  Volvo Trucks, Volvo Lastvagnar, en av världens ledande lastbilstillverkare med huvudkontor på Hisingen i Göteborg, grundad 1917 och dotterbolag till AB Volvo.

 6. Sven Stolpe

  Stolpe, Sven, 1905–96, författare, litteraturforskare och litteraturkritiker, redaktör för tidskriften Fronten 1931–32, medredaktör i Credo 1951–60, kritiker i Aftonbladet 1945–61 och lektor i Mjölby 1964–72.
 7. MRA

  MRA, Moral Re-Armament, Moralisk upprustning, rörelse utgående från den amerikanske lutherske prästen Frank Buchman (1878–1961).

 8. Johan Gyllenstierna

  Gyllenstierna, Johan, född 18 februari 1635, död 10 juni 1680, friherre, från 1674 greve (ej introducerad), riksråd, ämbetsman; jämför släktartikel Gyllenstierna.
 9. Konrad Adenauer

  Adenauer, Konrad, född 5 januari 1876, död 19 april 1967, tysk politiker.
 10. Skansen Kronan

  Skansen Kronan, 1600-talsbefästning i Göteborg, belägen på en klippa vid nuvarande stadsdelen Haga.