1. Linnéträdgården

  Linnéträdgården, botanisk trädgårdsanläggning i Uppsala, anlagd ca 1655 av Olof Rudbeck d.ä. som universitetets botaniska trädgård.
 2. Nato

  Nato, NATONorth Atlantic Treaty Organisation, Atlantpaktens organisation.

 3. Roslagsbanan

  Roslagsbanan, Sveriges enda smalspåriga järnväg med reguljär trafik med sträckning Stockholm Östra–Kårsta samt bibanorna Djursholms Ösby–Näsbypark och Roslags Näsby–Österskär.
 4. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.

 5. Per Edvin Sköld

  Sköld, Per Edvin, född 25 maj 1891, död 13 september 1972, politiker (socialdemokrat), statsråd 1932–36 och 1936–55.
 6. avrustning

  avrustning, totalt avskaffande av vapen som kan användas som militärt maktmedel.
 7. brandvakt

  brandvakt, en i Stockholm och en del andra städer använd benämning på den bevakning som särskilt nattetid utövades av anställt eller kommenderat manskap för att upptäcka och bekämpa bränder.
 8. bostadssanering

  bostadssanering, genomgripande upprustning av bostadsområde eller fastighet med bristande standard.
 9. August Strindberg

  August Strindberg var författare och dramatiker, det vill säga pjäsförfattare.
 10. forskningsråd

  forskningsråd, benämning på vissa myndigheter eller andra organ som ger anslag till eller på annat sätt främjar forskning.