1. minikraftverk

  minikraftverk, vattenkraftverk med en effekt av högst 1 500 kW.
 2. sanering

  sanering, i vid bemärkelse åtgärder som syftar till att befria en plats, ett föremål, en person, ett företag och liknande från något skadligt eller betungande.
 3. Västkustbanan

  Västkustbanan, järnvägslinje för person- och godstrafik på sträckan Göteborg–Lund(–Malmö) över Halmstad–Helsingborg, cirka 300 km lång.
 4. Carl von Ossietzky

  Ossietzky, Carl von, 1889–1938, tysk publicist och pacifist.
 5. Bernhard von Bülow

  Bülow, Bernhard von, 1849–1929, furste (från 1905), tysk politiker.
 6. försvarsutredning

  försvarsutredning, offentlig utredning som hade som uppgift att lägga förslag för kommande riksdagsbeslut om totalförsvarets, tidigare endast det militära försvarets, utveckling under i regel en följande femårsperiod. 

 7. Werner von Blomberg

  Blomberg, Werner von, 1878–1946, tysk militär.
 8. Öresundsspärren

  Öresundsspärren, benämning på den svensk–tyska minspärr som utlades i Öresund under andra världskriget.
 9. gröna

  gröna, egentligen de gröna, anhängare till en internationell ekologisk-politisk rörelse som prioriterar miljöhänsyn och livskvalitet framför materiell tillväxt.

 10. flodvågskatastrofen

  flodvågskatastrofen, tsunamikatastrofen, benämning på den naturkatastrof i form av en tsunami som drabbade flera länder kring Indiska oceanen 26 december 2004.