1. Paraguay

  Paraguay, stat i Sydamerika.

 2. Nils Swedlund

  Swedlund, Nils, 1898–1965, arméofficer, chef för försvarsstaben 1947–51, general och överbefälhavare 1951–61.
 3. Ulf Olsson

  Olsson, Ulf, född 1939, ekonomhistoriker, professor vid Umeå universitet 1977–89, vid Handelshögskolan i Stockholm 1989–95 och vid Göteborgs universitet sedan 1995.
 4. Ellinge

  Ellinge, gods i Västra Sallerups socken, Eslövs kommun, Skåne (Skåne län).
 5. minikraftverk

  minikraftverk, vattenkraftverk med en effekt av högst 1 500 kW.
 6. Fredrik Theodor Berg

  Berg, Fredrik Theodor, 1806–87, läkare och statistiker, professor i pediatrik vid Karolinska Institutet 1845–58 (den förste professorn i ämnet i världen), chef för det nyinrättade ämbetsverket Statistiska centralbyrån 1858–79.
 7. bostadsmässa

  bostadsmässa, bostadsutställning, större utställning med presentation av nya idéer och produkter för boendet.
 8. Cort Adeler

  Adeler ( Adelaer), Cort, 1622–75, dansk sjömilitär, född i Norge.
 9. Corregidor

  Corregidor, ö i inloppet till Manila, Filippinerna; 5 km 2.
 10. Harold Stark

  Stark, Harold, 1880–1972, amerikansk militär, amiral 1939.