1. uppvakta

  upp`vakta verb ~de ~t ORDLED: upp--vakt-ar SUBST.: uppvaktande, uppvaktning
  Svensk ordbok
 2. valborgsmässoafton

  valborgsmässoafton, 30 april, sedan medeltiden dagen före den dag som bär namnet Valborg.

 3. Gustav III

  Gustav III var kung av Sverige 1771–1792.

 4. fortsättningskriget

  fortsättningskriget, gängse benämning på kriget mellan Finland och Sovjetunionen juni 1941–september 1944.
 5. borggårdskrisen

  borggårdskrisen, konstitutionell konflikt mellan Gustaf V och Karl Staaff som i samband med försvarsstriden och bondetåget i februari 1914 ledde till den liberala ministärens avgång.

 6. pingst

  pingst, en av kyrkoårets största högtider, firad på femtionde dagen efter påsk till minne av Andens utgjutande över lärjungarna (Apostlagärningarna 2:1–11).
 7. hinduismens mytologi

  hinduismens mytologi i dess ”klassiska” utformning presenteras främst i de två stora indiska eposen Mahabharata och Ramayana samt i puranatexterna.
 8. valar

  valar, Cetacea, ordning däggdjur med ca 80 nutida arter fördelade på de två underordningarna bardvalar och tandvalar.

 9. mors dag

  mors dag lanserades 1905 av den amerikanska läraren Anna Jarvis (1864–1948) och firades mer allmänt första gången 10 maj 1908.

 10. bondetåget

  bondetåget, nationell demonstration av omkring 30 000 bönder och andra intresserade, som 6 februari 1914 uppvaktade Gustaf V på Stockholms slott.