1. kortege

  kortege äv. cortege [-e´ʃ äv. -ä´ʃ] subst. ~n [-e´ʃen äv. -ä´ʃen] ~r [-e´ʃer äv. -ä´ʃer] ORDLED: korteg-en, corteg-en
  Svensk ordbok
 2. kurtisera

  kurtise´ra verb ~de ~t ORDLED: kurt-is-er-ar SUBST.: kurtiserande, kurtisering; kurtis
  Svensk ordbok
 3. häftplåster

  häf`tplåster subst. häftplåstret, plur. ~, best. plur. häftplåstren; vanl. i kortform plåster ORDLED: häft--plåstr-et
  Svensk ordbok
 4. tulpan

  tulpa´n subst. ~en ~er ORDLED: tulp-an-en
  Svensk ordbok
 5. svit

  svit subst. ~en ~er ORDLED: svit-en
  Svensk ordbok
 6. älskare

  äl`skare subst. ~n äv. älskarn, plur. ~, best. plur. älskarna ORDLED: älsk-ar-en
  Svensk ordbok
 7. orre

  orre [år`e] subst. ~n orrar ORDLED: orr-en
  Svensk ordbok
 8. hov

  2hov [hå´v] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hov-et
  Svensk ordbok
 9. kur

  1kur subst. ~en ~er ORDLED: kur-en
  Svensk ordbok
 10. slå

  2slå verb slog slagit slagen slagna, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: slående (till 1--10), slagning (till 2,5,6 och 10); slag (till 1,3,8 och 9)
  Svensk ordbok