1. oligarki

  oligarki, fåmannavälde.

 2. geopolitik

  geopolitik, benämning på studier om staters agerande utifrån geografiska förhållanden.
 3. rap

  rap, musikform som kännetecknas av rytmiskt tal med rimmade texter som framförs till musikackompanjemang.

 4. Elia

  Elia, en av Israels profeter, verksam på 800-talet f.Kr.
 5. urarta

  u`rarta verb ~de ~t ORDLED: ur--art-ar SUBST.: urartande, urartning
  Svensk ordbok
 6. överbyggnad

  överbyggnad, i Marx samhällsteori benämning på de politiska, juridiska, filosofiska och estetisk-konstnärliga förhållandena i en viss typ av samhälle.
 7. jakobinklubben

  jakobinklubben, politisk sammanslutning under franska revolutionen.
 8. Gustav III

  Gustav III var kung av Sverige 1771–1792.

 9. degeneration

  degeneration, förändringar i celler, vävnader eller organ som medför att funktionen nedsätts eller upphör.
 10. heroiska åldern

  heroiska åldern, en av Hesiodos och andra antika författare postulerad tidsålder, ingående i berättelsen om hur en idyllisk guldålder gradvis urartade i en silver-, koppar- och järnålder.