1. Georg Muche

  Muche, Georg, 1895–1987, tysk målare och grafiker.
 2. Hárbarðsljóð

  Hárbarðsljóð (’Sången om Harbard’), gudadikt i den poetiska Eddan.
 3. Hieron II

  Hieron II, 307–215 f.Kr., grekisk statsman, tyrann i Syrakusa.
 4. syriska inbördeskriget

  syriska inbördeskriget är ett krig som pågått i Syrien sedan 2011.

 5. Max Beckmann

  Beckmann, Max, 1884–1950, tysk målare och grafiker.
 6. atticism

  atticism, efterbildning av den attiska dialekten; vanligen benämning på en retorisk och litterär riktning som uppstod hos grekerna omkring Kristi födelse.
 7. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 8. heroiska åldern

  heroiska åldern, en av Hesiodos och andra antika författare postulerad tidsålder, ingående i berättelsen om hur en idyllisk guldålder gradvis urartade i en silver-, koppar- och järnålder.
 9. degeneration

  degeneration, ärftlig försämring av en art, en ras, en släkt e.d. Problem kring sådana förändringar var förr livligt diskuterade, men den biologiska och medicinska forskningen har numera gjort begreppet inaktuellt.
 10. Root-kompressor

  Root-kompressor , deplacementskompressor konstruerad 1870 av den amerikanske teknikern J.D. Root och använd för låga tryckhöjningar, t.ex. i blåsmaskiner.