1. oligarki

  oligarki, fåmannavälde.

 2. geopolitik

  geopolitik, benämning på studier om staters agerande utifrån geografiska förhållanden.
 3. fördelningspolitik

  fördelningspolitik, sammanfattande benämning på politiska arrangemang och åtgärder i syfte att påverka fördelningen av förmögenheter, inkomster eller viss konsumtion, t.ex. sjukvård och utbildning.
 4. överbyggnad

  överbyggnad, i Marx samhällsteori benämning på de politiska, juridiska, filosofiska och estetisk-konstnärliga förhållandena i en viss typ av samhälle.
 5. rap

  rap, musikform som kännetecknas av rytmiskt tal med rimmade texter som framförs till musikackompanjemang.

 6. jakobinklubben

  jakobinklubben, politisk sammanslutning under franska revolutionen.
 7. intifadan

  intifadan, palestinska uppror i de av Israel ockuperade områdena.
 8. Percy Bysshe Shelley

  Shelley, Percy Bysshe, född 4 augusti 1792, död 8 juli 1822, brittisk författare.
 9. entartete Kunst

  entartete Kunst, beteckning använd av nazisterna i 1930-talets Tyskland för att misstänkliggöra vissa moderna konstriktningar, särskilt expressionistisk och abstrakt konst.
 10. Salvador Allende

  Allende Gossens, Salvador, född 26 juli 1908, död 11 september 1973, chilensk politiker, Chiles president 1970–73, ledare av ett uppmärksammat försök att med parlamentariska metoder bygga upp ett socialistiskt samhälle.