1. urarta

  u`rarta verb ~de ~t ORDLED: ur--art-ar SUBST.: urartande, urartning
  Svensk ordbok
 2. röjarskiva

  röj`arskiva subst. ~n röjarskivor ORDLED: röj-ar--skiv-an
  Svensk ordbok
 3. impotent

  impoten´t adj., neutr. ~ ORDLED: im-pot-ent
  Svensk ordbok
 4. råkurr

  rå`kurr subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rå--kurr-et
  Svensk ordbok
 5. vanartas

  va`nartas verb vanartades vanartats ORDLED: van-art-as
  Svensk ordbok
 6. hårklyveri

  hårklyveri [-i´ äv. hå`r-] subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: hår--klyv-eri-et
  Svensk ordbok
 7. regelrätt

  re`gelrätt adj., neutr. ~ ORDLED: regel--rätt
  Svensk ordbok
 8. jippo

  jipp´o subst. ~t ~n ORDLED: jipp-ot
  Svensk ordbok
 9. panegyrik

  panegyrik [-gyri´k] subst. ~en ~er ORDLED: pane-gyr-ik-en
  Svensk ordbok
 10. dekadent

  dekaden´t adj., neutr. ~ ORDLED: de-kad-ent
  Svensk ordbok