1. oligarki

  oligarki, fåmannavälde.

 2. geopolitik

  geopolitik, benämning på studier om staters agerande utifrån geografiska förhållanden.
 3. rap

  rap, musikform som kännetecknas av rytmiskt tal med rimmade texter som framförs till musikackompanjemang.

 4. överbyggnad

  överbyggnad, i Marx samhällsteori benämning på de politiska, juridiska, filosofiska och estetisk-konstnärliga förhållandena i en viss typ av samhälle.
 5. urarta

  u`rarta verb ~de ~t ORDLED: ur--art-ar SUBST.: urartande, urartning
  Svensk ordbok
 6. Elia

  Elia, en av Israels profeter, verksam på 800-talet f.Kr.
 7. jakobinklubben

  jakobinklubben, politisk sammanslutning under franska revolutionen.
 8. Gustav III

  Gustav III var kung av Sverige 1771–1792.

 9. heroiska åldern

  heroiska åldern, en av Hesiodos och andra antika författare postulerad tidsålder, ingående i berättelsen om hur en idyllisk guldålder gradvis urartade i en silver-, koppar- och järnålder.
 10. Percy Bysshe Shelley

  Shelley, Percy Bysshe, född 4 augusti 1792, död 8 juli 1822, brittisk författare.