1. urbanisering

  urbanisering är när allt fler av ett lands eller ett områdes befolkning bor i städer. Urbanisering kan bero på befolkningstillväxt i städerna eller inflyttning till städerna. Oftast beror det på en kombination av dessa.
 2. nödbostad

  nödbostad, provisorisk bostad som av en myndighet eller organisation ställs till flyktingars, nödlidandes, arbetsoförmögnas eller tillfälligt hemlösas förfogande, t.ex. under krig eller efter större bränder eller naturkatastrofer.

 3. Falsterbo

  Falsterbo, del av tätorten Skanör med Falsterbo i Vellinge kommun, Skåne (Skåne län), 28 km sydväst om Malmö.
 4. Skånemarknaden

  Skånemarknaden, medeltida marknad vid Skanör och Falsterbo i sydvästra Skåne.
 5. Skanör

  Skanör, del av tätorten Skanör med Falsterbo i Vellinge kommun, Skåne (Skåne län), 25 km söder om Malmö.

 6. Olof Wärneryd

  Wärneryd, Olof, född 1931, kulturgeograf, professor i Lund sedan 1974.
 7. Randstad

  Randstad, en agglomeration av städer i form av en hästsko i mellersta Nederländerna; 5 642 km 2, 6,6 miljonerinvånare (2010).
 8. Gunnar Törnqvist

  Törnqvist, Gunnar, född 1933, geograf, professor i ekonomisk geografi vid Lunds universitet sedan 1967.
 9. sovstad

  sovstad, benämning på de förorter utanför den centrala stadsbebyggelsen som i större omfattning växte fram i samband med den ökande urbaniseringen på 1950-talet.
 10. Sven Godlund

  Godlund, Sven, 1921–2006, geograf, professor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet 1962–86.