1. etrusker

  etrusker, etruskiska rasenna, latin Tyrrheni, Tusci, antikt folkslag i Mellanitalien.
 2. industrisamhälle

  industrisamhälle är ett samhälle där de flesta människor arbetar på industrier eller med arbeten som är kopplade till industrier. 

 3. antropocen

  antropocen, människans tidsålder, föreslagen geologisk epok vanligen avseende tidsperioden efter cirka 1800, under vilken människan har utgjort en betydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat och ekosystem.

 4. genbank

  genbank, systematiskt bevarad och kontinuerligt uppdaterad ”reserv” av gener från gamla raser, stammar eller individer av olika växt- och djurarter.
 5. populärmusik

  populärmusik, musikalisk genrebeteckning.
 6. slaver

  slaver, samlingsbenämning på folk som talar slaviska språk.
 7. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 8. journalistik

  journalistik, benämning på såväl insamling, urval, bearbetning och presentation av material i massmedier som på resultatet av denna verksamhet: det redaktionella innehållet i medierna.
 9. Ven

  Ven, ö i Öresund; 7,5 km 2, 359 invånare (2009). Ven, som utgör den f.d. församlingen Sankt Ibb, ligger 4,5 km utanför Skånes kust, mellan Helsingborg och Landskrona, och 8,5 km öster om Själland.
 10. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.