1. Gustavo Díaz Ordaz

  Díaz Ordaz, Gustavo, 1911–79, mexikansk politiker, president 1964–70.
 2. primatstad

  primatstad, ett lands ledande stad.
 3. företagsekonomi

  företagsekonomi, samlingsnamn för studier av företag med syfte att höja kunskapsnivån om företags förutsättningar och villkor samt deras verksamheter.
 4. New Jersey

  New Jersey, förkortat NJ, delstat i östra USA.

 5. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 6. Taiwan

  Taiwan, Republiken Kina, stat i Östasien (angående Taiwans folkrättsliga status se Statsskick och politik).

 7. Azerbajdzjan

  Azerbajdzjan, stat i Sydkaukasien, västra Asien.

 8. Etiopien

  Etiopien, stat i nordöstra Afrika.

 9. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 10. barntradition

  barntradition avser i första hand de traditioner som barn själva förmedlar sinsemellan, särskilt i form av berättande, i andra hand de traditioner som vuxna förmedlar till barn.