1. urbanisering

    urbanisering är när allt fler av ett lands eller ett områdes befolkning bor i städer. Urbanisering kan bero på befolkningstillväxt i städerna eller inflyttning till städerna. Oftast beror det på en kombination av dessa.
  2. industrisamhälle

    industrisamhälle är ett samhälle där de flesta människor arbetar på industrier eller med arbeten som är kopplade till industrier. 

  3. efterkrigstiden

    efterkrigstiden kallas perioden från andra världskrigets slut 1945 fram till nutid.