1. ur

  ur, klocka, instrument för mätning av tid.
 2. polhemsur

  polhemsur, pendelur konstruerat av Christopher Polhem.
 3. Henríquez Ureña

  Henríquez Ureña Pedro, 1884–1946, dominikansk författare.
 4. moraklocka

  moraklocka, vägg- eller golvur vars verk är utfört i Mora.
 5. hämningsanordning

  hämningsanordning, anordning för den självstyrande mekaniska energiöverföringen av svängningssystemet i ur.
 6. amerikaur

  amerikaur, populär benämning på de väggur som under 1800-talets andra hälft i stort antal importerades till Europa från USA.
 7. urfjäder

  urfjäder, tunt stålband som magasinerar den energi som tillförs vid uppdragningen av ett mekaniskt ur.
 8. fiskstjärtspalm

  fiskstjärtspalm, brännpalm, kittoolpalm, kitulpalm, toddypalm, Caryota urens, art i familjen palmer.
 9. tid

  tid, begrepp som anger ett avstånd mellan två händelser, antingen de sker i samma punkt eller inte, och som med nutid skiljer dåtid från framtid.
 10. fickur

  fickur, fjäderur i litet format, förr även kallat dräktur.