1. tidsmikrograf

  tidsmikrograf, tidslikare för kontroll av urs gångnoggrannhet.
 2. konsolur

  konsolur , pendyl med separat konsol, avsedd för placering på vägg.
 3. snäcka

  snäcka, konstruktion i ett mekaniskt ur med uppgift att ge lika kraftmoment till löpverket (hjul och drivar) vid olika fjäderspänning.
 4. lyktur

  lyktur (engelska lantern clock), loddrivet väggur av brittisk typ, ofta med tillhörande konsol, genom vilken loden löper.
 5. ureterkateterisering

  ureterkateterisering, inläggning av en kateter (slang) i urinledaren med hjälp av ett cystoskop som förs in i blåsan.
 6. ureterostomi

  ureterostomi, kirurgiskt ingrepp där en urinledare läggs fram och får mynna på bukens hud i stället för i urinblåsan.
 7. urinledare

  urinledare, ureter, uretär, hos däggdjur inklusive människa kanaler från vardera njuren vilka transporterar urin mellan njurbäckenet och urinblåsan.
 8. trappslagverk

  trappslagverk, mekanisk konstruktion på urverk med slag för att bestämma hel- och halvslaget.
 9. pneumatiskt ur

  pneumatiskt ur, ur som använder lufttryckets växlingar som drivkälla.
 10. Lunds domkyrka

  Lunds domkyrka, Nordens största och bäst bevarade romanska kyrkobyggnad.