1. krumcirkel

  krumcirkel, verktyg inom urmakeriet för att korrigera kastningen i sidled vid riktning av balansringen till mekaniska ur.
 2. atmosur

  atmosur, bordsur med torsionspendel som utnyttjar värme som energikälla.
 3. Krång Anders Andersson

  Andersson, Krång Anders, 1727–99, urmakare från byn Östnor i Mora, tillhör den första generationen moraurmakare.
 4. ureterocele

  ureterocele, blåsformig utvidgning av urinledarens nedersta del där den passerar in i blåsan.
 5. vesiko-ureteral reflux

  vesiko-ureteral reflux, tillbakaläckage av urin från urinblåsan till urinledaren på grund av bristfällig ventilverkan vid inmynningsstället för ena eller båda urinledarna.
 6. hakgång

  hakgång, cle mentgång, det gemensamma namnet på olika typer av släphaksgång (konstruerad av den engelske vetenskapsmannen Robert Hooke) som förekommer i pendelförsedda ur.
 7. Abraham Louis Breguet

  Breguet, Abraham Louis, 1747–1823, schweizisk-fransk urmakare, en av de mest berömda och betydande urteknikerna genom tiderna.
 8. ur

  ur, klocka, instrument för mätning av tid.
 9. pendel

  pendel är ett hängande föremål som kan svänga fram och tillbaka.
 10. årsur

  årsur, mekaniskt ur med utväxling i gångtidsverket så att uret går ett år mellan uppdragningarna.