1. Per Henric Beurling

  Beurling, Per Henric, 1758 (eller 1763)–1806, urfabrikör.
 2. Krång Anders Andersson

  Andersson, Krång Anders, 1727–99, urmakare från byn Östnor i Mora, tillhör den första generationen moraurmakare.
 3. Töreboda

  Töreboda, kommun i Västergötland (Västra Götalands län).

 4. ABU Garcia AB

  ABU Garcia AB, Svängsta, företag inom sportfiskeutrustning, grundat 1921.
 5. Peter Ernst

  Ernst, Peter, 1714–84, urfabrikör
 6. arbetarrörelsen

  arbetarrörelsen, samlande benämning på de fackliga och politiska strävanden som har sin sociala bas i arbetarklassen och som syftar till att förbättra arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och politiska ställning.