1. tyngdlöshet

  tyngdlöshet, benämning på ett tillstånd av fritt fall.
 2. bisköldkörtlar

  bisköldkörtlar, glandulae parathyreoideae, endokrina körtlar, normalt fyra till antalet, belägna parvis på baksidan av sköldkörteln hos människan.
 3. Sudeck-atrofi

  Sudeck-atrofi, markant urkalkning, förenad med smärta, i ett skelettben efter skada, vanligen en fraktur.
 4. bisfosfonater

  bisfosfonater, grupp läkemedel som minskar urkalkningen av ben genom att hämma aktiviteten hos de benceller (osteoklaster) som deltar i nedbrytningen av benvävnad.
 5. osteitis fibrosa

  osteitis fibrosa, benämning på de skelettförändringar som kan förekomma vid överfunktion av bisköldkörtlarna (hyperparatyreoidism).
 6. gravitationsfysiologi

  gravitationsfysiologi, läran om inverkan av tyngdkraftsfält (gravitation) på livsprocesserna.
 7. geriatrik

  geriatrik, läran om sjukdomar hos äldre, vanligen med en nedre åldersgräns vid 65 år.
 8. kadmium

  kadmium, grundämne, metall, tillsammans med zink och kvicksilver hörande till periodiska systemets grupp 12, kemiskt tecken Cd.