1. urkalksten

  urkalksten, äldre benämning på metamorfa kalkstenar och dolomitstenar, dvs. marmor, som tillhör urberget, dvs. är äldre än ca 570 miljoner år.
 2. marmor

  marmor, fin- till grovkornig metamorf (omvandlad) bergart.
 3. kalksten

  kalksten, sedimentär karbonatbergart som till minst 50 % består av kalciumkarbonat, huvudsakligen i form av mineralet kalkspat.
 4. Kolmården

  Kolmården, skogklädd urbergsrygg belägen norr om Bråviken på gränsen mellan Östergötland och Södermanland.
 5. Runmarö

  Runmarö, ö i Stockholms skärgård, Värmdö kommun; 14 km 2, 275 invånare (2002).
 6. leptitformationen

  leptitformationen, leptitgruppen , lagerföljd i urberget i Bergslagen.
 7. Trosa

  Trosa, kommun i Södermanland (Södermanlands län).

 8. Värmdö

  Värmdö, kommun i Uppland och Södermanland (Stockholms län).

 9. Vingåker

  Vingåker, kommun i Södermanland (Södermanlands län).

 10. Helgesta

  Helgesta, f.d. församling i Flens kommun, Södermanland (Södermanlands län).