1. parlamentarism

  parlamentarism, styrelse genom en regering som stöds eller åtminstone tolereras av parlamentet (folkrepresentationen).

 2. ursprunglig minuskel

  ursprunglig minuskel, senromersk och tidigmedeltida bokskrift, den första av ren minuskelkaraktär, använd för böcker av enklare slag.
 3. ursprungsbeteckning

  ursprungsbeteckning, märke på handelsvaror som anger varifrån de härrör: information som anger ursprunget för en vara eller tjänst, t.ex. i geografiskt hänseende (champagne) eller i fråga om tillverkare (Electrolux).
 4. ursprungsmärkning

  ursprungsmärkning, EU-stadgad märkning av nötkött, fisk och vissa andra livsmedel som anger var produkterna kommer ifrån.
 5. romer

  romer är ett folk med en egen kultur och ett eget språk, romani.

 6. rättssäkerhet

  rättssäkerhet, juridisk rättvisa.
 7. liv

  liv, egenskap hos organismer som utmärks av bland annat förmåga till fortplantning, ämnesomsättning och energiomsättning samt evolution genom naturligt urval.
 8. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 9. digerdöden

  digerdöden, det svenska namnet på den pandemi som gick över Eurasien och norra Afrika i mitten av 1300-talet.
 10. etik

  etik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ’sed’ eller ’vana’.