1. fossila bränslen

  fossila bränslen, bränslen bestående av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund.
 2. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 3. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 4. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 5. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 6. diaspora

  diaspora kallas förhållandet att en religiös folkgrupp lever utanför sitt ursprungsområde i samhällen som domineras av en annan religion.
 7. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 8. koloni

  koloni, bosättning med viss slutenhet eller gemenskap, särskilt i en främmande omgivning.
 9. aristokrati

  aristokrati betydde ursprungligen – t.ex. hos Aristoteles – fåtalsvälde, i motsats dels till monarki (envälde), dels till demokrati (folkvälde).
 10. socialliberalism

  socialliberalism, åsiktsriktning inom liberalismen som starkare betonar det allmännas ansvar för de svagaste och sämst ställda.