1. rand

  rand subst. ~en ränder [rän´d-] ORDLED: rand-en
  Svensk ordbok
 2. tippa

  tipp`a verb ~de ~t ORDLED: tipp-ar SUBST.: tippande, tippning
  Svensk ordbok
 3. vild

  vild adj. vilt
  Svensk ordbok
 4. konvertera

  konverte´ra verb ~de ~t ORDLED: kon-vert-er-ar SUBST.: konverterande, konvertering; konversion
  Svensk ordbok
 5. rot

  rot subst. ~en rötter [röt´-] ORDLED: rot-en
  Svensk ordbok
 6. av

  1av prep.
  Svensk ordbok
 7. leda

  1le`da verb ledde lett, pres. leder ORDLED: led-er SUBST.: ledande (till 1--4), ledning (till 2--4)
  Svensk ordbok
 8. svart

  svart´ adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 9. låna

  lå`na verb ~de, ~t; perf. part. plur. ~de äv. lånta ORDLED: lån-ar SUBST.: lånande; lån
  Svensk ordbok
 10. mark

  1mark subst. ~en ~er [mar`k-] ORDLED: mark-en
  Svensk ordbok