1. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

  Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST , självständig enhet i Högkvarteret, direkt underställd ÖB.
 2. blindhantverk

  blindhantverk, blindslöjd, började efter utländska förebilder organiseras i Sverige på 1880-talet.
 3. Wolfgang Koeppen

  Koeppen, Wolfgang, 1906–96, tysk (västtysk) författare.
 4. Edgar Allan Poe

  Poe, Edgar Allan, född 19 januari 1809, död 7 oktober 1849, amerikansk författare.
 5. urbanisering

  urbanisering är när allt fler av ett lands eller ett områdes befolkning bor i städer. Urbanisering kan bero på befolkningstillväxt i städerna eller inflyttning till städerna. Oftast beror det på en kombination av dessa.
 6. Johannes av Korset

  Johannes av Korset ( Juan de La Cruz, egentligen Juan de Yepes y Álvarez), född 24 juni 1542, död 14 december 1591, förgrundsgestalt inom kristen mystik och spansk poesi.
 7. Zimbabwe

  Zimbabwe, stat i södra Östafrika.

 8. Rumänien

  Rumänien, stat i sydöstra Europa.

 9. hälsobrunn

  hälsobrunn, hälsokälla, brunn eller källa där vattnet förr ansågs besitta hälsobringande egenskaper, främst genom förekomsten av olika mineralsalter.
 10. Venezuela

  Venezuela, stat i norra Sydamerika.