1. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 2. hygien

  hygien, dels detsamma som renlighet, avlägsnande av smuts och sjukdomsalstrande ämnen från människor och deras omgivning, dels vetenskapen om hur miljöfaktorer påverkar människans och djurens hälsotillstånd.
 3. Nordmakedonien

  Nordmakedonien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 4. vattenförsörjning

  vattenförsörjning, vattenanvändning, distribution av dricksvatten till människor och djur samt vatten för industrin (t.ex. processvatten och kylvatten) och vatten till jordbruket (bevattning).
 5. Magnus Eriksson

  Magnus Eriksson, född 1316, död 1 december 1374, kung av Sverige 1319–64 och av Norge 1319–55, son till hertig Erik Magnusson och den norska prinsessan Ingeborg; gift 1335 med Blanka av Namur.

 6. Gotland

  Gotland, kommun, landskap och ö i Sverige, cirka 100 km från närmaste svenska fastland (Västervik).

 7. Sicilien

  Sicilien, ö i Medelhavet, tillhörig Italien.

 8. aristotelism

  aristotelism, beteckning för filosofiska riktningar som utgått från eller påverkats av Aristoteles filosofi.
 9. Bosnien och Hercegovina

  Bosnien och Hercegovina, Bosnien–Hercegovina, ofta benämnt enbart Bosnien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 10. Bulgarien

  Bulgarien, stat på östra Balkanhalvön i sydöstra Europa.