1. utan

  2u`tan konj. ORDLED: ut-an
  Svensk ordbok
 2. utan

  3u`tan adv. ORDLED: ut-an
  Svensk ordbok
 3. utan

  1u`tan prep. ORDLED: ut-an
  Svensk ordbok
 4. utan förbindelse

  utan förbindelse, juridiskt uttryckssätt som används då någon som avgivit ett anbud vill säkerställa att anbudet inte kan uppfattas som bindande utan fritt kan återkallas.
 5. utanvidsfolk

  utanvidsfolk, förr i södra Norrland benämning på obesuttna, se backstugusittare.
 6. Utanskog

  Utanskog, medeltida benämning på götalandskapen, jämför Nordanskog.
 7. Utansjö

  Utansjö, ort i Härnösands kommun, Ångermanland (Västernorrlands län), 22 km norr om Härnösand.

 8. minister utan portfölj

  minister utan portfölj, äldre benämning på statsråd som inte var departementschef, så kallat konsultativt statsråd.
 9. Johan utan land

  Johan utan land (engelska John Lackland), 1167–1216, kung av England från 1199, son till Henrik II.
 10. Reportrar utan gränser

  Reportrar utan gränser är en internationell organisation som arbetar för att öka yttrandefriheten och tryckfriheten i världen.