1. kallmur

  kallmur, mur uppförd utan murbruk eller annat bindemedel.
 2. massiv

  massiv, större, enhetligt bergsområde vanligen utan dalgångar, fjällmassiv.
 3. perpetualer

  perpetualer, eviga förlagslån, förlagslån eller andra lån utan bestämd återbetalningsdag.
 4. skinn

  skinn, läder , dvs. skinn utan hår, se läder och garvning.
 5. skarvfritt spår

  skarvfritt spår, helsvetsat järnvägsspår utan öppna skarvar.
 6. konkretism

  konkretism, en speciellt i Sverige använd term för konkret konst.
 7. kallkatodlampa

  kallkatodlampa, urladdningslampa som tänds utan förvärmning av elektroderna, t.ex. glimlampa.
 8. hydrauliskt bruk

  hydrauliskt bruk, murbruk som kan binda vatten utan lufttillträde.
 9. korbiskop

  korbiskop, biskop för område utan stad, se chorbiskop.
 10. helsvetsad räls

  helsvetsad räls, järnvägsspår utan öppna skarvar, se spår.