1. Bertil Hegland

  Hegland, Bertil, 1925–2002, tecknare och illustratör.
 2. 1947 års män

  1947 års män, Nittonhundrafyrtiosju års män, benämning på en grupp svenska konstnärer som i slutet av 1940-talet och på 1950-talet företrädde konkretismen i Sverige.
 3. Otto Zdansky

  Zdansky, Otto, 1894–1988, österrikisk-svensk geolog och paleontolog, professor vid universitetet i Kairo 1927–50, därefter verksam vid Uppsala universitet.
 4. MSF

  MSF, internationell, medicinsk hjälporganisation, se Läkare Utan Gränser.
 5. John Lackland

  John Lackland, kung av England, se Johan utan land.
 6. samtyckeslag

  samtyckeslag, lag som kriminaliserar sex utan samtycke, se samtyckeslagstiftning.

 7. direktdeponering

  direktdeponering, placering av använt kärnbränsle i ett slutförvar utan att bränslet har upparbetats, dvs. utan att t.ex. plutonium har utvunnits.
 8. apolit

  apolit, person utan medborgarskap och därigenom utan ett lands beskydd.
 9. impromptu magic

  impromptu magic , benämning på trolleritrick som kan utföras omedelbart och oförberett utan speciella preparationer, men inte utan övning.
 10. apatrid

  apatrid, person utan medborgarskap och därigenom utan ett lands beskydd.