1. konformitet

  konformitet, inom geologin förhållandet att en lagerserie är tidsmässigt komplett, dvs. inte uppvisar några påtagliga luckor utan avsatts i en följd utan avbrott.
 2. sinekur

  sinekur, uppbärandet av ett kyrkligt beneficium eller annat ämbete utan krav på verksamhet; i överförd betydelse latmansgöra.
 3. sequela

  sequela, inom medicinen term för följd, resttillstånd, svit, t.ex. ”Sjukdomen gick över utan sequelae”, dvs. utan sviter.
 4. anonym

  anonym, icke nämnd, utan angivet (författar)namn; okänd.
 5. sang

  sang, bridgeterm för bud eller spel utan trumffärg.
 6. sprödbrott

  sprödbrott, bristning i material utan eller med liten åtföljande plastisk deformation.
 7. irreligiös

  irreligiös, utan eller utan intresse för religion.
 8. anonyma verk

  anonyma verk, inom litteraturen böcker, pamfletter m.m., utgivna utan att författarnamn uppgivits eller med okänd författare.
 9. fräsa

  fräsa, upphetta ett livsmedel i matfett utan att det får färg.
 10. pillerburk

  pillerburk, liten damhatt utan brätten, placerad på hjässan.