1. tvivel

  tvivel, osäkerhet, bristande tillit, men också en kritiskt prövande hållning till tro, vare sig det gäller sanningshalten i information om sakförhållanden eller grunden för att hysa tillit.
 2. Michel Le Tellier

  Le Tellier, Michel, 1603–85, fransk ämbetsman, krigsminister 1643, kansler 1677.
 3. energifrågan

  energifrågan, sammanfattande benämning på de politiska problem som har att göra med energiförsörjning och energianvändning.
 4. Kurt Gödel

  Gödel, Kurt, 1906–78, österrikisk logiker och matematiker.
 5. Kongo

  Kongo, Kongo (Brazzaville), stat i Centralafrika.

 6. Camille Saint-Saëns

  Saint-Saëns, Camille, 1835–1921, fransk tonsättare och pianist, organist vid Madeleinekyrkan i Paris 1858–77.
 7. pedomorfos

  pedomorfos, evolutionär förändring hos en art som har medfört ett permanent bibehållande av ungdoms- eller larvkaraktärer hos könsmogna individer, t.ex. dun hos struts.
 8. Aarhus

  Aarhus, 1948–2011 stavat Århus, kommun och stad i Region Midtjylland, östra Jylland, Danmark.

 9. liturgiska textilier

  liturgiska textilier, parament, enligt kristen tradition sådan skrud som bärs av de tjänstgörande vid gudstjänsten eller sådan prydnad som brukas för altaret.
 10. Gallehushornen

  Gallehushornen, två ornerade guldhorn från ca 400 e.Kr. funna vid Gallehus i Sønderjylland.