1. öppna

  öpp`na verb ~de ~t ORDLED: öppn-ar SUBST.: öppnande, öppning
  Svensk ordbok
 2. riva

  ri`va verb rev rivit riven rivna, pres. river ORDLED: riv-er SUBST.: rivande, rivning; riv (till 4)
  Svensk ordbok
 3. föra

  fö`ra verb förde fört, pres. för ORDLED: för-de SUBST.: förande
  Svensk ordbok
 4. hård

  hå´rd adj. hårt
  Svensk ordbok
 5. åt

  1åt prep.
  Svensk ordbok
 6. spel

  spel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: spel-et
  Svensk ordbok
 7. lös

  1lös adj. ~t; i vissa stelnade uttryck används ~an
  Svensk ordbok
 8. bära

  bä`ra verb bar burit buren burna, pres. bär ORDLED: bur-it SUBST.: bärande (till 1--3), bärning (till 1--3)
  Svensk ordbok
 9. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok
 10. för

  1för prep.
  Svensk ordbok