1. Anchor Bible

  Anchor Bible , ett omfattande vetenskapligt kommentarverk till Bibeln inklusive apokryferna, utgivet i New York med början 1964.
 2. parser

  parser , datorprogram som utför parsning.
 3. ushebti

  ushebti, ushabti, shabti, egyptisk gravstatyett av vax, sten, trä eller glaserad keramik, förekommande från 2200-talet till 300-talet f.Kr.
 4. kranskärlsröntgen

  kranskärlsröntgen, koronarangiografi, radiologisk undersökning (röntgen) av hjärtats artärer (kranskärlen).
 5. värmeväxlare

  värmeväxlare, apparat som åstadkommer utbyte av värmeenergi mellan medier som har olika temperatur.
 6. Anuradhapura

  Anuradhapura, Anurādhapura, stad i Norra centralprovinsen, norra Sri Lanka, huvudort i distriktet med samma namn.; 63 200 invånare (2011).
 7. trappa

  trappa, kommunikationsled mellan olika nivåer, indelad i avsatser (steg).
 8. Dan Wolgers

  Wolgers, Dan, född 1955, konstnär, professor vid Konsthögskolan i Stockholm 1995–98, brorson till Beppe Wolgers.
 9. spinnrock

  spinnrock, redskap för handspinning, använt sedan medeltiden.
 10. navigationsinstrument

  navigationsinstrument, navigeringsinstrument, tekniska hjälpmedel vid navigation (se tabell).