1. kolets kretslopp

  kolets kretslopp är när kolatomen som en beståndsdel i olika kemiska föreningar vandrar mellan luften, vattnet, marken, djur och växter.
 2. entreprenör

  entreprenör är en uppfinningsrik och driftig person som startar nya verksamheter, såsom företag, eller som utvecklar nya produkter.
 3. taijiquan

  taijiquan är både en sorts gymnastik och en form av självförsvar som ursprungligen kommer från Kina.
 4. konsult

  konsult är en person som arbetar som rådgivare inom ett visst område som den kan mycket om.
 5. pocketbok

  pocketbok är en bok med mjuka pärmar i ganska litet format och med enkelt och förhållandevis billigt utförande.
 6. slav

  slav är en person som någon annan äger.

 7. skidsport

  skidsport är idrott som utövas på snö med skidor eller brädor.
 8. första hjälpen

  första hjälpen är åtgärder man kan göra för att rädda någon som råkat ut för en olycka eller plötsligt blivit sjuk.

 9. förmultning

  förmultning är vad som händer alla levande organismer, växter och djur, när de dör och hamnar på markytan eller i jorden.
 10. ras

  ras är en rörelse av jord, berg eller snö som faller fritt utför ett stup eller en slänt.