1. dolus

  dolus är inom juridiken den latinska benämningen på uppsåt.
 2. attentat

  attentat kallas en planlagd handling som skall åstadkomma död eller stor förödelse.
 3. Jona

  Jona är huvudpersonen i Jonas bok i Bibeln.
 4. golvläggare

  golvläggare är en person som yrkesmässigt utför golvbeläggningar.
 5. abort

  abort innebär att avbryta en graviditet.
 6. redskap

  redskap är ett hjälpmedel som man använder när man ska utföra ett arbete eller tillverka något.
 7. automatisering

  automatisering innebär att man utformar en process så att den går av sig själv – den blir automatisk.

 8. koordination

  koordination innebär samordning av muskler för att utföra en rörelse på rätt sätt och med tillräcklig precision.

 9. mysteriekulter

  mysteriekulter är sätt att dyrka gudar där deltagarna utför hemliga riter för att få vara med.
 10. lantmäteri

  lantmäteri är när en lantmätare mäter upp marken och delar in den i olika tomter eller fastigheter.