1. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 2. habitatdirektivet

  habitatdirektivet, art- och habitatdirektivet, EU-direktiv infört 1992 för bevarande av vilda djur, växter och deras livsmiljöer (habitat).
 3. Getsemane

  Getsemane, platsen där Jesus kämpade i bön före sitt lidande.

 4. P.W. Botha

  Botha, Pieter Willem, 1916–2006, sydafrikansk politiker.
 5. du-tilltal

  du-tilltal, att säga du till den man talar med, har sedan slutet av 1960-talet blivit det gängse mönstret för tilltal i Sverige, även i offentliga och officiella sammanhang.

 6. klockbägarkultur

  klockbägarkultur (engelska Beaker culture, tyska Glockenbecherkultur), senneolitisk kulturgrupp under 2000-talet f.Kr. med utbredningsområde från Marocko och Sicilien i söder till norska Vestlandet i norr, och från Irland i väster till Polen och Ungern i öster.
 7. Anna Lindh

  Lindh, Anna, 1957–2003, politiker (socialdemokrat), statsråd från 1994, först miljöminister och från 1998 utrikesminister, riksdagsledamot 1982–85 och från 1998.
 8. beskrivning.

  beskrivning. I filosofiska sammanhang sätts ofta beskrivning i motsats till förklaring, t.ex. när det sägs att vetenskapens uppgift är inte bara att beskriva världen utan också att förklara den.
 9. officiellt språk

  officiellt språk, i snävare mening ( officiellt språk de jure) ett språk som är erkänt genom lagar eller författningar i en stat eller en annan politisk enhet och används inom administrationen och i andra offentliga sammanhang, i vidare mening ( officiellt språk de facto) ett språk som används på detta sätt oberoende av om detta är lagfäst.
 10. Arthur Cecil Pigou

  Pigou, Arthur Cecil, 1877–1959, brittisk nationalekonom, professor i politisk ekonomi i Cambridge 1908–43.