1. ensamansvar

  ensamansvar förekommer främst inom massmedierätten och innebär att en bestämd person i tryckfrihetsförordningen (TF) utpekas som ensam ansvarig för brott mot lagen, t.ex. ansvarige utgivaren för en tidning eller den programansvarige för ett radio- eller TV-program.
 2. Gustaf Engzell

  Engzell, Gustaf, 1757–97, skald, präst.
 3. förtal

  förtal, ärekränkningsbrott som begås av den som utpekar en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar annan uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning.
 4. semasiologi

  semasiologi, äldre benämning på semantik eller studiet av betydelse.
 5. dekadens

  dekadens, urartning, förfall, är i dagligt tal vad en konservativ betraktare vill finna på olika livsområden, t.ex. uppfostran, massmedier och nöjesliv.
 6. tecknad serie

  tecknad serie, vanligen endast serie, sekvens av bilder, med eller utan text, vilka berättar en historia eller på annat sätt står i ett tidsförhållande till varandra; termen används även som benämning på en fortlöpande serietitel.
 7. Georgij Malenkov

  Malenkov, Georgij, 1902–88, sovjetisk politiker.
 8. Charles Dilke

  Dilke, Sir Charles Wentworth, 1843–1911, brittisk politiker, underhusledamot 1868–86 och 1892–1911, medlem av Gladstones ministär 1880–85.
 9. rötmånad

  rötmånad, allmänt den tid på året, i juli–augusti, då god värme och fuktigt klimat bidrar till att organiska substanser, bl.a. matvaror, lätt ruttnar.
 10. index

  index, i samband med bokstavsbeteckning för en storhet förekommande komplettering placerad nedsänkt till höger om beteckningen.