1. Panama

  Panama, stat i Centralamerika.

 2. humor

  humor, 1) som karaktärsegenskap: sinne för det roliga, förmåga att identifiera och med visst nöje acceptera tillvarons ofullkomligheter; 2) som genre: konstprodukter (i tal, skrift, bild och ton) vars huvudsyfte är att locka konsumenten till skratt eller leende.
 3. faderskap

  faderskap, den erkända relationen mellan en man och hans barn.
 4. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 5. biologi

  biologi, vetenskapen om de levande organismerna.

 6. Stockholm

  Stockholm, tätort i Uppland och Södermanland (Stockholms län); 1 515 017 invånare (2016).

 7. Sovjetunionen

  Sovjetunionen, Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, SSSR (med ryska bokstäver CCCP), åren 1922–91 statsbildning i nordöstra Europa och norra Asien; 22,4 miljoner km2, 288,6 miljoner invånare (1990).

 8. antisemitism

  antisemitism, fientlighet, förföljelse eller fördomar mot judar som etnisk eller religiös grupp.

 9. Chile

  Chile, stat i Sydamerika.

 10. opera

  opera, drama där texten helt eller delvis sjungs till instrumentalt ackompanjemang.