1. olycka

  olycka, olycksfall , olyckshändelse, händelseförlopp med många orsaker som oavsiktligt leder till skador på människor, materiel eller miljö.
 2. Aleksej Rykov

  Rykov, Aleksej, 1881–1938, sovjetisk politiker.
 3. hemvist

  hemvist, en persons varaktiga bosättning, se domicil.
 4. Göran Johansson

  Johansson, Göran, 1945–2014, politiker (socialdemokrat), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg 1988–91 och 1994–2009.
 5. André Sicre

  Sicre, André, död 1733, fransk officer.

 6. krysantemum

  krysantemum, Dendran­thema×grandiflorum, hybrid i familjen korgblommiga växter.

 7. objet trouvé

  objet trouvé, hittat föremål, föremål som inte tillverkats som konst utan utvalts av konstnären att visas som konstverk.
 8. belles lettres

  belles lettres avsåg länge i såväl Frankrike som i Sverige humanistisk vetenskap och lärdom, varvid förtrogenhet med klassiska språk och författare stod i centrum.
 9. accent

  accent, inom musiken det dynamiska (tonstyrke-)framhävandet av ett moment i ett rytmiskt förlopp.
 10. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.