1. uttal

  uttal, sätt att frambringa språkljud eller kombinationer därav i ord och fraser jämte det sätt på vilket ett språk talas.
 2. uttalad

  u`ttalad adj. uttalat ORDLED: ut--tal-ad
  Svensk ordbok
 3. uttala

  u`ttala verb ~de ~t ORDLED: ut--tal-ar SUBST.: uttalande; uttal (till 1)
  Svensk ordbok
 4. uttal

  u`ttal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ut--tal-et
  Svensk ordbok
 5. uttalande

  u`ttalande subst. ~t ~n ORDLED: ut--tal-and-et
  Svensk ordbok
 6. kinesiska

  kinesiska, sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.
 7. koptiska

  koptiska, ett språk som var talspråk i Egypten då kristendomen slog igenom.
 8. bulgariska

  bulgariska, sydslaviskt språk, officiellt språk i Bulgarien.
 9. glagolitisk skrift

  glagolitisk skrift, glagolitiska, slavernas äldsta alfabet.
 10. ryska

  ryska, östslaviskt språk.