1. Hongkong

  Hongkong, Hongkong Xianggang, speciell administrativ region i Kina, söder om provinsen Guangdong; 1 104 km2, 7,3 miljoner invånare (2016).

 2. uttal

  uttal, sätt att frambringa språkljud eller kombinationer därav i ord och fraser jämte det sätt på vilket ett språk talas.
 3. Wolfgang Amadeus Mozart

  Mozart, Wolfgang Amadeus (dopnamn Joannes Chrysostomos Wolfgangus Theophilus), född 27 januari 1756, död 5 december 1791, österrikisk tonsättare, son till Leopold Mozart.
 4. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 5. ordbok

  ordbok, liksom lexikon en ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 6. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.
 7. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 8. Mexico

  Mexico, Mexiko, stat i södra Nordamerika.

 9. sociolekt

  sociolekt, social dialekt, språkart (varietet) som är utmärkande för en viss social grupp.
 10. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.