1. malm

  malm är en bergart eller ett mineral som finns i naturen och som innehåller så mycket av en eller flera metaller att det är lönsamt att bryta.

 2. utvinna

  u`tvinna verb utvann utvunnit utvunnen utvunna, pres. utvinner ORDLED: ut--vinn-er SUBST.: utvinnande, utvinning
  Svensk ordbok
 3. fossila bränslen

  fossila bränslen, bränslen bestående av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund.
 4. salt

  salt är ett annat ord för koksalt eller natriumklorid.

 5. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 6. kärnenergi

  kärnenergi, energi som frigörs vid reaktioner med atomkärnor eller vid sönderfall av atomkärnor.
 7. cannabis

  cannabis, cannabispreparat, samlingsnamn för de beredningar som utvinns ur indisk hampa (Cannabis sativa subspecies indica).

 8. månen

  månen, jordens enda naturliga satellit och den överlägset närmaste himlakroppen av betydande storlek.
 9. oxidation

  oxidation, kemisk reaktion vid vilken ett ämne avger en eller flera elektroner.

 10. kondition

  kondition, inom fysiologin förmågan att upprätthålla fysisk ansträngning över en längre tid.