1. kålrot

  kålrot, kålraps, Brassica napus Kålrot-gruppen, sortgrupp i familjen korsblommiga växter.
 2. salin

  salin, saltgård, grund damm för framställning av salt.
 3. bergteknik

  bergteknik, metoder för bergbrytning och transport i samband med mineralbrytning i gruvor och stenbrott samt vid anläggandet av bergtunnlar och bergrum för energiförsörjning (vattenenergi, kärnenergi), kommunikationstunnlar, lagring, försvar etc.
 4. raps

  raps, Brassica napus, art i familjen korsblommiga växter som har uppkommit i naturen genom korsning mellan arterna kål och rova.
 5. silkesspindlar

  silkesspindlar, Nephilinae, underfamilj käkspindlar med ett antal arter, främst i tropiska områden.
 6. tungträd

  tungträd, Aleurites fordii (synonym Vernicia fordii), art i familjen törelväxter.
 7. sulfatprocessen

  sulfatprocessen, den viktigaste kemiska metoden för tillverkning av pappersmassa.
 8. narkotika

  narkotika är kemiska ämnen som påverkar hjärnan och som man kan bli beroende av.

 9. gruva

  gruva är en plats där man bryter malm eller kol eller andra mineral.
 10. insektsätande växter

  insektsätande växter, insektivorer, köttätande växter, gemensam benämning på de ca 500 arter fröväxter ur flera familjer jorden runt vilka får ett tillskott av kväve och fosfor genom att fånga insekter och andra smådjur och enzymatiskt eller med hjälp av bakterier upplösa djurkropparna.