1. cyperntypens malmer

  cyperntypens malmer, sulfidmalmer som till största delen utgörs av kopparkisförande svavelkiskroppar.
 2. kokain

  kokain, bensoylmetylekgonin, C17H21NO4, centralstimulerande alkaloid som framställs ur den sydamerikanska kokabuskens blad.
 3. blästersmide

  blästersmide, gammal, numera bortlagd metod att utvinna järn ur rostad myrmalm genom upphettning med träkol i en blästerugn.
 4. gruvteknik

  gruvteknik, metoder att bryta och utvinna malm och mineral.
 5. malmanrikning

  malmanrikning, i mineraltekniken en process för att utvinna mineral som ger produkter av högre halt.
 6. salt

  salt är ett annat ord för koksalt eller natriumklorid.

 7. geotermisk energi

  geotermisk energi är värme som funnits lagrad i berggrunden sedan jorden bildades eller som uppstår genom att radioaktiva ämnen i jordens inre faller sönder.

 8. tidvattenenergi

  tidvattenenergi, energi som kan utvinnas genom nivåskillnaden mellan ebb och flod, exempelvis i ett tidvattenkraftverk för elproduktion.
 9. bauxit

  bauxit är en jordart eller bergart.
 10. myrra

  myrra, gummisekret från vissa arter av släktet Commiphora i familjen myrraväxter.