1. katabolism

  katabolism, sammanfattande term för de kemiska reaktioner i den levande cellen vid vilka kemisk energi utvinns.
 2. sulfatprocessen

  sulfatprocessen, den viktigaste kemiska metoden för tillverkning av pappersmassa.
 3. Mellanöstern

  Mellanöstern, eller Främre Orienten, kallas ett område i västra Asien och nordöstra Afrika.

 4. penicilliner

  penicilliner, antibiotika i gruppen betalaktamer.
 5. jäsning

  jäsning är till exempel när man har tillsatt jäst till en deg och degen sväller.
 6. salin

  salin, saltgård, grund damm för framställning av salt.
 7. citronsyra

  citronsyra, 2-hydroxi-1,2,3-propantrikarboxylsyra, förekommer i många växter, t.ex. i betor, citroner och andra sura frukter, men också allmänt i vävnader hos djur.
 8. exergi

  exergi, den mängd mekaniskt arbete som maximalt (dvs. i en ideal process) kan utvinnas ur ett system då det får gå till termodynamisk jämvikt (internt eller med en viss konstant omgivning).
 9. genushistoria

  genushistoria, forskning som studerar hur kön konstrueras ur ett historiskt och genusanalytiskt perspektiv.
 10. Louis Pasteur

  Pasteur, Louis, född 27 december 1822, död 28 september 1895, fransk kemist och biolog, en av sin tids mest berömda naturforskare.